Služby

Terénní úpravy pozemku

Dle stavebního zákona se terénní úpravou rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry. Za terénní úpravy se také považují těžební práce na povrchu, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, pro odstavné a skladovací plochy aj.

Jen poměrně úzkou oblast terénních prací lze provádět bez jakéhokoli rozhodnutí (územního souhlasu, ohlášení, stavebního povolení). Taková rozhodnutí nevyžadují úpravy terénu do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře 300 mna pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady.

Gabionové ploty

Postavíme gabionové ploty dle Vaších představ. Můžete si sami vybrat druh sítě, také výběr z široké škály kamenů jak tvarem, tak velikostí či barvou, poté i tvar plotu. Realizace se provádí suchým procesem, je tedy možná celoročně.

Opěrné zdi

Gabionony slouží i jako nosný prvek, při zpevnění svahu. Je nutno proto udělat kvalitní základ popř. vyztužit koše kovovými prvky, které se zabetonují dle potřeby do země. Další výhodou je dlouhodobá životnost, bez nutné údržby a přírodním vzhledem.